Lấy vợ có gì vui

Lấy vợ có gì vui là series chững mẩu nhuyện nhỏ về gia đình tớ. Kỷ niệm, buồn, vui, hài hước, tranh cãi đều có.

À mà toàn chuyện nhảm thôi. Nên mọi người lỡ đọc thì cho vui thôi nhé.

Go to Top