Chuyện yêu đương

Chuyện yêu đương của Bảo cũng rất thú vị. Mình đã nghĩ đến việc việc một sách ghi lại tất cả những câu chuyện yêu đương của Bảo.

Không phải khoe đâu. Nhưng nghĩ lại, chuyện nào cũng rất là đẹp ý. Cũng từng đơn phương, từng bị đá, từng bị cắm sừng.

Nhưng sau tất cả, thì đều là trải nghiệm thú vị.

Go to Top