Xu hướng marketing 4.0 – Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Bài viết tổng hợp lại kiến thức quan trọng nhất về xu hướng marketing 2019 trong cuốn sách "Tiếp thị 4.0 - Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số." 1. Tâm lý khách hàng hiện đại Cộng đồng khách hàng đang trở nên có ảnh hưởng. Họ yêu thích chia sẻ các câu