Xu hướng marketing 4.0 – Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Bài viết tổng hợp lại kiến thức quan trọng nhất về xu hướng marketing 2019 trong cuốn sách "Tiếp thị 4.0 - Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số." 1. Tâm lý khách hàng hiện đại Cộng đồng khách hàng đang trở nên có ảnh hưởng. Họ yêu thích chia sẻ các câu

Xu hướng social media 2019: Những “mỏ vàng” chưa được khai thác hết tiềm năng

Các luận điểm dưới đây được nêu ra từ report của Buffer, những điều marketers toàn cầu đang tập trung nguồn lực cho social media 2019.

Title

Go to Top